900
شاپینگ مال خلیج فارس در شهر اهواز به متراژ 57000 متر مربع

برای مشاهده تصاویر قبل از اجرا و طراحی ،کلیپ فوق را مشاهده بفرمایید.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100