مجموعه تالار های یاس به متراژ 8000 متر مربع در 8 طبقه شامل دو طبقه پارکینگ ، یک طبقه لابی و پنج طبقه تالار طراحی شده و در حال حاضر در دست اجرا می باشد.

 

0110000

0010000               0020000                      0030000                       0040000                    0050000                      0060000

0070000

0080000

0090000

00100000