نمایشگاه هتلداری در بهمن سال 1400 در محل دائمی نمایشگاه ها با حضور و میزبانی جناب  آقای مهندس امین نعیمی برگزار شد

در این نمایشگاه سه نمونه  طراحی اتاق هتل و همچنین طراحی بخش های مختلف هتل 5 ستاره اکسلسیور کیش و سایر پروژه های بزرگ استودیو معماری امین نعیمی به نمایش داده شد و از استقبال بینظیر کارفرمایان عرصه هتلداری و گردشگری و عموم مردم برخوردار شد