رستوران مینو تراس در شمال شرق تهران به متراژ حدودی 800 متر مربع دارای دو فضای مسقف و تراس هرکدام به متراژ 400 مترمربع

فضای داخلی
تراس