شهرک گلساران -رشت

شامل بلوک های مسکونی و دو برج مسکونی چهارده طبقه

شهرک مسکونی گلساران واقع در شهر رشت شامل بلوک های مسکونی پنج طبقه و برج های دو قلو چهارده طبقه به متراژ چهارده هزار متر مربع میباشد.